28 października 2020

Szkoła pamięta – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, chcielibyśmy, aby działania realizowane w ramach akcji miały przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i były realizowane w obrębie szkoły lub placówki. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do podejmowania różnych działań, których celem […]

28 października 2020

Zdalna nauka i funkcjonowanie szkół oraz placówek – Komunikat prasowy i relacja z konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki – 27 października 2020 r

27 października br. odbyła się konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Głównym tematem konferencji było funkcjonowanie szkół i placówek oraz zdalna nauka. Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Łącznie to ok. 3,8 […]

19 października 2020

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

14 października 2020 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w ogólnopolskich uroczystościach z okazji Dnia Edukacji. w trakcie uroczystości Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody, tytuły honorowe profesora oświaty kilkudziesięciu osobom z całej Polski. Wśród wyróżnionych byli również przedstawiciele województwa śląskiego. Tegoroczne obchody zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne odbywały się w wyjątkowych, trudnych warunkach naznaczonych epidemią. […]

9 października 2020

Trwa nabór do udziału w XI. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w XI. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” . Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół […]

24 września 2020

Doposażanie szkół w sprzęt komputerowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże 3 tys. tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekażemy 1600 szkołom działającym w programie OSE. Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Szkolne Pakiety Multimedialne Taki szkolny […]

8 września 2020

Ułatwienia w funkcjonowaniu szkół w nowym roku szkolnym – rozporządzenia podpisane

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń –nauczyciel, ponadto lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – to przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii. Rozporządzenia opublikowano 7 września, wchodzą w życie 8 września. Indywidualne nauczanie  Minister […]

3 września 2020

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

W województwie śląskim niemal wszystkie szkoły rozpoczęły nowy rok szkolny stacjonarnie. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach w Gminie Woźniki. Uroczystość szkolna odbyła się z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klasy I i […]

1 września 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów […]

28 sierpnia 2020

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Opracowany na podstawie informacji zgromadzonych od kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół materiał stanowi wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Poradnik zawiera wskazówki dotyczące organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym  i […]

26 sierpnia 2020

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]