2 grudnia 2019

Składanie wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Informacja dotycząca składania wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

2 grudnia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Rada Ministrów przyjęła zmiany

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki […]

26 listopada 2019

Konferencja szkoleniowa pn. „W sieci elektronicznej przemocy – VII edycja” – 3 grudnia 2019 r.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych problematyką zagrożeń związanych z Internetem do udziału w konferencji szkoleniowej pn. „W sieci elektronicznej przemocy”. Konferencja realizuje założenia programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2019 r.” na obszarze województwa śląskiego. Termin konferencji – […]

26 listopada 2019

Konkursy w ramach kampanii z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty” (Jan Paweł II)

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza do udziału w konkursach realizowanych w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich To ziemia, na której rodzą się diamenty (Jan Paweł II). Konkursy są zaadresowane do różnych grup wiekowych: od sześciolatków, poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do nauczycieli. Część konkursów przebiegnie dwuetapowo, pierwszy etap […]

14 listopada 2019

106 pracowników oświaty odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników oświaty odznaczeniami państwowymi. Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz wręczył odznaczenia państwowe  106 pracownikom placówek oświatowych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wicewojewodzie towarzyszył Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka. W wydarzeniu uczestniczyła  także Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków […]

13 listopada 2019

Akcja „Szkoła do hymnu” w województwie śląskim

2254 szkoły, 461 227 uczniów oraz 42 138 nauczycieli z województwa śląskiego wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Inicjatorem akcji był Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili społeczności szkolne do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla […]

7 listopada 2019

Konferencja szkoleniowa pn. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing” – 20 listopada 2019 r.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych problematyką zagrożeń dotyczących używania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież do udziału w konferencji szkoleniowej pn. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”. Konferencja realizuje założenia programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława […]

7 listopada 2019

Komunikat MEN – 20 425 szkół zgłosiło się do akcji „Szkoła do hymnu”

20 425 szkół, 4 120 529 uczniów i 405 399 nauczycieli zgłosiło się do akcji „Szkoła do hymnu”. W województwie śląskim do akcji przystąpiły 2254 szkoły, w tym 461 227  uczniów i 42 138 nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. […]