28 października 2020

Szkoła pamięta – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, chcielibyśmy, aby działania realizowane w ramach akcji miały przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i były realizowane w obrębie szkoły lub placówki. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do podejmowania różnych działań, których celem […]

28 października 2020

Zdalna nauka i funkcjonowanie szkół oraz placówek – Komunikat prasowy i relacja z konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki – 27 października 2020 r

27 października br. odbyła się konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Głównym tematem konferencji było funkcjonowanie szkół i placówek oraz zdalna nauka. Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Łącznie to ok. 3,8 […]

26 października 2020

Aktywna tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków – edycja 2020

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty przekazuje poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” –edycja 2020. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia […]

23 października 2020

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

23 października 2020

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2020/2021 – monodramy.

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym – monodramu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania ucznia wg wymagań Regulaminu wraz z Kartą Zgłoszenia Ucznia ZAŁĄCZNIK nr 1 oraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 (klauzula/zgoda […]

19 października 2020

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

14 października 2020 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w ogólnopolskich uroczystościach z okazji Dnia Edukacji. w trakcie uroczystości Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody, tytuły honorowe profesora oświaty kilkudziesięciu osobom z całej Polski. Wśród wyróżnionych byli również przedstawiciele województwa śląskiego. Tegoroczne obchody zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne odbywały się w wyjątkowych, trudnych warunkach naznaczonych epidemią. […]

9 października 2020

Trwa nabór do udziału w XI. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w XI. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” . Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół […]

24 września 2020

Doposażanie szkół w sprzęt komputerowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże 3 tys. tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekażemy 1600 szkołom działającym w programie OSE. Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Szkolne Pakiety Multimedialne Taki szkolny […]

22 września 2020

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.   W wytycznych MEN, MZ i GIS dodaliśmy nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi:   Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z […]

15 września 2020

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury oraz Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 30 listopada 2020 r. organizuje i przeprowadza ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9 września 2020

Kampania pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”– wydłużona na rok szkolny 2020/2021 – zaproszenie do udziału w konkursach tematycznych

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 do grudnia 2020 r.   I. KONKURS na plakat  pt. Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje Kategoria: – szkoła podstawowa kl. I-IV – szkoła podstawowa kl. V-VIII – […]