16 września 2019

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

16 września 2019

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny, a kontynuowane są zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym/ ponadpodstawowym. Z […]

12 września 2019

Konferencja szkoleniowa pt. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing” – 25 września 2019 r.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół i placówek zainteresowanych problematyką zagrożeń dotyczących używania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież do udziału w konferencji szkoleniowej pt. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”. Konferencja realizuje założenia programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława […]

4 września 2019

Gra Miejska – Zagadki historii – od śląskiej reduty do śląskie.eu

Wojewoda Śląski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w Grze Miejskiej – Zagadki historii – od śląskiej reduty do śląskie.eu – organizowanej w ramach programu „Niepodległa” w celu uczczenia 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich oraz 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgłoszenia szkół do 18 września 2019 r. Przedsięwzięcie zaplanowano na 23 września 2019 […]

2 września 2019

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny 2019/2020 był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Niech czas spędzony w przedszkolu i w szkole pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania. Życzę, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w poznawaniu świata, a jego odkrywanie dostarczało wiele radości.

30 sierpnia 2019

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, za kilka dni powrócą Państwo do swoich uczniów i do codziennych obowiązków wytyczanych przez rytm roku szkolnego. Młodzi ludzie podejmą nowe wyzwania, ufni, że wsparcie z Państwa strony umożliwi im osiąganie sukcesów oraz pomoże w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.