9 kwietnia 2018

Konkurs „Śląski przegląd zawodów – 2018”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza branżowe szkoły I stopnia oraz technika z województwa śląskiego do udziału w Konkursie „Śląski przegląd zawodów – 2018”. Celem konkursu jest, między innymi, upowszechnianie szkolnictwa zawodowego, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy. .

9 kwietnia 2018

Na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracodawcy, starostowie, prezydenci miast z naszego województwa licznie uczestniczyli w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód”, który odbył się 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kultury przy Hali Stulecia.

6 kwietnia 2018

11. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” zapraszają uczniów wszystkich typów szkół do udziału w 11. Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”,  który odbędzie się od 22 do 24 maja 2018 r. w Bochni. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r. Festiwal odbywa się pod honorowym […]

5 kwietnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji pracy publicznych przedszkoli i szkół podpisana

4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają zasady podziału […]

4 kwietnia 2018

O symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym na konferencjach w Siemianowicach Śląskich i Katowicach

26 i 28 marca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich i Katowicach obyły się kolejne konferencje w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konferencjach zorganizowanych przez Delegaturę w Bytomiu i Wydział Nadzoru Edukacji wzięło udział kilkuset dyrektorów i nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali wykładu Romualda Kubiciela – historyka i heraldyka, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w […]

3 kwietnia 2018

Konkurs „Orzeł Biały – nasza – duma” podsumowanie etapu okręgowego w Gliwicach

27 marca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza – duma”. Konkurs składa się z 2 etapów: okręgowego, organizowanego przez senatorów w swoich okręgach wyborczych oraz ogólnopolskiego, organizowanego w Senacie. Na uroczystości w Gliwicach, zorganizowanej przez Senatora RP prof. dr. hab. […]

19 marca 2018

Symbole narodowe i ceremoniał szkolny. Konferencje dla dyrektorów szkół i nauczycieli

W marcu w Delegaturach Kuratorium odbywają się konferencje na temat symboli narodowych i ceremoniału szkolnego. W ubiegłym tygodniu w Bielsku –Białej, Gliwicach, Jaworznie kilkuset dyrektorów, nauczycieli z zainteresowaniem wysłuchało prelekcji o historii symboli narodowych, zasadach ich eksponowania i stosowania w praktyce szkolnej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest  obowiązkiem każdego […]