21 listopada 2019

Organizacja XI edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy zakwalifikowane szkoły na przeglądy artystyczne 11 grudnia 2019 r. do Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach (wejście główne do Teatru od strony ul. Mikołowskiej 26). Ze względów organizacyjnych i dużą liczbę uczestników – etap wojewódzki konkursu przebiegać będzie w dwóch grupach, wg poniższych wykazów. Prosimy uczestników o: przestrzeganie wskazanych godzin przyjazdu na pokazy teatralne w dwóch grupach, […]

14 listopada 2019

106 pracowników oświaty odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników oświaty odznaczeniami państwowymi. Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz wręczył odznaczenia państwowe  106 pracownikom placówek oświatowych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wicewojewodzie towarzyszył Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka. W wydarzeniu uczestniczyła  także Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków […]

13 listopada 2019

Akcja „Szkoła do hymnu” w województwie śląskim

2254 szkoły, 461 227 uczniów oraz 42 138 nauczycieli z województwa śląskiego wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Inicjatorem akcji był Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili społeczności szkolne do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla […]

7 listopada 2019

Konferencja szkoleniowa pn. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing” – 20 listopada 2019 r.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych problematyką zagrożeń dotyczących używania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież do udziału w konferencji szkoleniowej pn. „Narkotyki i dopalacze – procedury i profilaktyka w Community Policing”. Konferencja realizuje założenia programu ograniczenia przestępstw i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława […]

7 listopada 2019

Komunikat MEN – 20 425 szkół zgłosiło się do akcji „Szkoła do hymnu”

20 425 szkół, 4 120 529 uczniów i 405 399 nauczycieli zgłosiło się do akcji „Szkoła do hymnu”. W województwie śląskim do akcji przystąpiły 2254 szkoły, w tym 461 227  uczniów i 42 138 nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. […]