23 marca 2021

Odeszła nasza Koleżanka

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy tylko to co nieważne jak krowa się wlecze najważniejsze tak prędkie że nagle się staje potem cisza normalna więc całkiem nieznośna jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy kiedy myślimy o kimś zostając bez niego(…)” Ks. Jan Twardowski       Z […]

26 lutego 2021

Konkursy w ramach kampanii z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich To ziemia, na której rodzą się diamenty (Jan Paweł II) – rok szkolny 2020/2021

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza do udziału w konkursach realizowanych w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich To ziemia, na której rodzą się diamenty (Jan Paweł II). Konkursy są zaadresowane do różnych grup uczestników: od sześciolatków, poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do nauczycieli. Konkursy w ramach kampanii z okazji […]

19 marca 2021

Środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej – program MEiN

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie tych zajęć z uczniami. Przedstawiamy trzeci z czterech programów Ministerstwa Edukacji […]

18 marca 2021

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii – inauguracja programu MEiN i AWF

Dzieci są zmęczone siedzeniem w domu, mają obniżoną sprawność fizyczną, pojawia się u nich nadwaga. To sygnały, które coraz częściej można usłyszeć od rodziców i nauczycieli w czasie pandemii. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód.

18 marca 2021

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia […]

12 marca 2021

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Już po raz 12. Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Ten niezwykły projekt edukacyjny stwarza młodym ludziom szansę na debiut literacki.

12 marca 2021

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii – inauguracja programu MEiN i AWF

Dzieci są zmęczone siedzeniem w domu, mają obniżoną sprawność fizyczną, pojawia się u nich nadwaga. To sygnały, które coraz częściej można usłyszeć od rodziców i nauczycieli w czasie pandemii. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód. W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji i Nauki razem ze specjalistami z […]

12 marca 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. […]

11 marca 2021

Informacja dotycząca  wypłaty  II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres od stycznia do czerwca) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium. Tylko i wyłącznie w […]

11 marca 2021

Wyniki XII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2020/2021 – monodramy

W XII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” – monodramy – w roku szkolnym 2020/2021 przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

26 lutego 2021

Wojewódzki konkurs „Sówka- NIEmaSówka” – inspirowany twórczością Erwina Sówki pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty zapraszają uczniów do udziału w Wojewódzkim konkursie „Sówka- NIEmaSówka” – inspirowanym twórczością Erwina Sówki pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.