2 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworznie…

Od roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy oświaty w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego. 4 września szkoła przywitała 3 klasy pierwsze, 2 klasy czwarte i dwie klasy […]

2 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu …

Gimnazjum nr 3 w Zawierciu funkcjonowało w latach 1999-2017 jako samodzielne gimnazjum, liczące średnio 22 oddziały (około 600 uczniów). Placówka powstała na bazie szkoły podstawowej wybudowanej w 1993r. Szkoła usytuowana jest w centrum miasta. Ma nowoczesną bazę dydaktyczno – sportową. Posiada kompleks boisk sportowych oraz połączona jest z krytą pływalnią. W wyniku reformy edukacji gimnazjum […]

29 września 2017

Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną z uwzględnieniem m.in. wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W dniu 26 września 2017 r weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

22 września 2017

W nowym roku szkolnym, w nowej Szkole Podstawowej nr 4 w Gliwicach…

4 września w Szkole Podstawowej nr 4, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 7, naukę w dwóch klasach I i jednej klasie VII rozpoczęło 45 uczniów oraz – w oddziale przedszkolnym – dziewiętnaścioro sześciolatków. W Zespole Szkół nr 4 uczą się również uczniowie dotychczasowego Gimnazjum nr 7 oraz licealiści. Budynek obecnego ZSO 4, zgodnie ze swoim […]

22 września 2017

W nowym roku szkolnym, w nowej Szkole Podstawowej w Piasku…

Szkoła Podstawowa w Piasku w gminie Janów powstała z przekształcenia gimnazjum. 4 września nowy rok szkolny 2017/2018 powitali uczniowie klasy pierwszej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej oraz gimnazjaliści. W wakacje trwały intensywne prace nad przystosowaniem szkoły na przyjęcie młodszych uczniów. Efekty pracy są widoczne: uczniowie mają czyste, wyremontowane sale, nowe kolorowe meble. W klasach są szafki, w których […]

22 września 2017

W nowym roku szkolnym, w nowej Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu …

1 września po 18 latach na nowo zabrzmiał dzwonek w Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu – szkoły przekształconej z dawnego Gimnazjum nr 9. Jeszcze w okresie wakacji trwały przygotowania poszczególnych pomieszczeń dla nowych uczniów – zwłaszcza dla klas IV. Z otrzymanej dotacji zakupiono pomocy dydaktyczne i sprzęt do sal lekcyjnych, remontowany jest sanitariat, który dostosowany będzie […]

21 września 2017

Podsumowanie projektu „Między dwoma totalitaryzmami”

20 września 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach miał miejsce finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt Między dwoma totalitaryzmami obejmował sześć tematów dotyczących historii Polski w latach 1937–1948 i był realizowany w kilkunastu miastach Polski. W województwie śląskim w cyklu szkoleń wzięło udział ponad […]

20 września 2017

IV edycja  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie wszystkich szkół na terenie Polski! Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w trwającej od 1 września 2017r. już IV edycji  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących ubiegają się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, […]