6 października 2017

Protokoły kontroli – wrzesień 2017

WN.5533.17.2017

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family w Tychach

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Świętochłowicach

Szkoła Podstawowa nr 56 w Katowicach