18 września 2017

Protokoły kontroli – sierpień 2017

5533.99.2017_Polic. St. Edukacji Tech. dla Dor. w Częstochowie

5533_100_2017_Policealna Szk. dla Dor. Cosinus Plus w Częstochowie

5533_103_2017_ZSZ nr 9 w ZS im. Prusa w Częstochowie