21 listopada 2017

Protokoły kontroli – październik 2017

DK-BY.5533.90.2017 – Pryw. SP z Oddz. MS w Bytomiu

DK-BY.5533.92.2017 – Publ. SP w Odd. Gimn. SRK AK w Siemianowicach Śląskich

DK-BY.5533.93.2017 – Katolickie LO SRK AK w Siemianowicach Śląskich

DK-BY.5533.94.2017 – MSP-5 w Piekarach Śląskich