3 kwietnia 2018

Protokoły kontroli 2018 r.


DK BY.5533.2.61.2018 Przedszkole 27 Chorzów
DK BY.5533.2.62.2018 Przedszkole 21 Chorzów
DK BY.5533.2.63.2018 Przedszkole 27 Chorzów
DK BY.5533.2.64.2018 Przedszkole 25 Chorzów
DK BY.5533.2.65.2018 Przedszkole 21 Chorzów
DK BY.5533.2.66.2018 Przedszkole 25 Chorzów

DK BY.5532.7.2018 Miejskie Przedszkole 1 Piekary Slaskie
DK BY.5533.1.13.2018 Szkoła PodstawowaSpecj. 1 w ZSSpecj. 3 Bytom
DK BY.5533.2.57.2018 Przedszkole Miejskie 3 Bytom
DK BY.5533.2.59.2018 Przedszkole Miejskie 10 Bytom
DK BY.5533.2.60.2018 Szkoła Podstawowa 48 Bytom
DK-BY.5533.2.52.2018 – Katolickie Liceum Ogólnokształcące SRK AK w Siemianowicach Śl.
DK-BY.5533.2.53.2018 – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. G. SRK AK w Siemianowicach Śl.
DK-BY.5533.2.58.2018 – Szkoła Podstawowa-4 Radzionków

DK-BY.5533.1.10.2018 – Technikum nr 4 Bytom
DK-BY.5533.2.54.2018 – Szkoła Podstawowa-6 Bytom
DK-BY.5533.2.55.2018 – Przedszkole Miejskie nr 54 Bytom (1)
DK-BY.5533.2.55.2018 – PM-54 Bytom
DK-BY.5533.2.56.2018 – Szkoła Podstawowa-3 Tarnowskie Góry

DK-BY.5533.2.35.2018 – Niep.Szkoła Centrum Rozwoju Dziecka T arnowskie Góry
DK-BY.5533.2.36.2018 – Polic. Szkoła Zawod. nr 1 Chorzów
DK-BY.5533.2.37.2018 – Niepubl. Szkoła Niebieski Zakątek C horzów
DK-BY.5533.2.38.2018 – Polic.Szkoła Op. Medycznej Chorzów
DK-BY.5533.2.47.2018 – Pryw. Szkoła Podstawowa ARKONA Siemianowice Śl.

DK-BY.5533.2.43.2018-P-20-Chorzow
DK-BY.5533.2.44.2018-P-24-Chorzow
DK-BY.5533.2.50.2018-P-20-Chorzow

DK-BY.5533.1.4.2018 – Szkoła Podstawowa-26 w kl. G-14 w ZSO-5 Bytom
DK-BY.5533.1.6.2018 – Szkoła PodstawowaSpecj. nr 40 z kl.gim.specj.nr 19 Bytom
DK-BY.5533.1.7.2018 – Szkoła Podstawowa-54 Bytom
DK-BY.5533.2.26.2018 – NOVA Polic. Szk .Zaw. dla Dor. Bytom
DK-BY.5533.2.34.2018 – Społ. Zintegr. SzkołaSport. Bytom
DK-BY.5533.2.40.2018 – Przedszkole Miejskie nr 23 Bytom
DK-BY.5533.2.42.2018 – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom
DK-BY.5533.2.45.2018 – Grupa Ed.-Szkoła SOKRATES w Bytomiu
DK-BY.5533.2.48.2018 – Szkoła Podstawowa-3 w ZS-P Piekary Śl.
DK-BY.5533.2.49.2018 – Przedszkole Miejskie nr 33 Bytom