5 kwietnia 2017

Protokoły kontroli doraźnych – archiwum

Archiwum protokołów kontroli doraźnych przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach w okresie od września 2013r. do lipca 2017r.   znajduje się na stronie poniżej

Delegatura w Bielsku-Białej

Delegatura w Bytomiu

Delegatura w Częstochowie

Delegatura w Gliwicach

Delegatura w Rybniku

Delegatura w Sosnowcu

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Jednocześnie przypominamy, że Śląski Kurator Oświaty, na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dokonał wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności oraz w interesie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).