6 kwietnia 2017

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2016/2017


Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu