21 listopada 2017

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2017/2018


Arkusz kontroli oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami

Arkusz kontroli oceny prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury