28 marca 2018

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2018 r.

Modyfikacja ogłoszenia o zamowieniu