7 lipca 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej – Bielsko-Biała

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej i sprzedaży energii elektrycznej dla Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44 od dnia 11.08.2017r. do dnia 31.12.2018r.


Pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy