9 października 2017

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Sosnowcu

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 14828)

została wybrana:
Pani Małgorzata Bąk, zamieszkała w Dąbrowie Górniczej

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer