4 stycznia 2018

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Gliwicach – nr ogłoszenia 17869

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 17869)

została wybrana:
Pani Elżbieta Kogowska – Piasecka, zamieszkała w Gliwicach

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer