17 maja 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Wydział Jakości Edukacji – Katowice – nr ogłoszenia 25170

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Oddziale Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25170).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Oddziale Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25170)

 

została wybrana:

Pani Barbara Baczyńska, zamieszkała w Jeleśni

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer