26 czerwca 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Wydział Jakości Edukacji (27564)

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Jakości Edukacji  nr ogłoszenia – 27564.


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Organizacji Pracy Szkół Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 27564)

 

zostały wybrane:

Pani Beata Milka-Klas, zamieszkała w Łazach
Pani Anna Staszewska, zamieszkała w Piekarach Śląskich

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer