11 lipca 2017

Wynik naboru na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Bielsku-Białej – nr ogłoszenia 11377

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Bielsku – Białej  Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 11377)

 

została wybrana:

Pani Ewa Ochwat, zamieszkała w Bielsku – Białej

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer