26 czerwca 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Delegatura w Gliwicach (26812)

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Gliwicach nr ogłoszenia 26812 (2 stanowiska pracy).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wizytatora w Delegaturze w Gliwicach (2 etaty) Kuratorium Oświaty w Katowicach  (nr ogłoszenia 26812)

 

zostały wybrane:

Pani Ewa Gaweł,  zamieszkała w Zabrzu
Pani Ewa Borkowska – Pankowska, zamieszkała w Rudnie

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer