19 kwietnia 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Delegatura w Bielsku-Białej– nr ogłoszenia 22963

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Bielsku-Białej nr ogłoszenia 22963 (2 etaty).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Bielsku – Białej (2 etaty) Kuratorium Oświaty w Katowicach  (nr ogłoszenia 22963)

 

zostały wybrane:

Pani Teresa Wojtaszek,  zamieszkała w Bielsku – Białej
Pani Karolina Kaliska – Skrabania, zamieszkała w Bielsku-Białej

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer