13 lipca 2017

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor – Wydział Organizacji i Programów Oświatowych – Katowice – nr ogłoszenia 11260

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Planowania, Finansów, Koordynacji i Nadzorowania Wypoczynku Wydziału Organizacji i Programów Oświatowych Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 11260)

 

została wybrana:

Pani Lidia Pośpiech, zamieszkała w Sosnowcu

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer