12 lipca 2018

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor – Wydział Finansów i Kadr (28284)


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 28284)

 

została wybrana:

Pani Jolanta Baron, zamieszkała w Katowicach

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer