17 sierpnia 2017

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor – samodzielne stanowisko pracy do spraw bhp – nr ogłoszenia 12945

 

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: starszego inspektora na samodzielnym stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 12945)

została wybrana:

Pani Agata Maksymiak
zamieszkała w Dąbrowie Górniczej

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer