17 maja 2018

Wynik naboru na stanowisko: starszy informatyk – Wydział Organizacyjno-Administracyjny – nr ogłoszenia 25095

Wynik naboru na stanowisko starszego informatyka w Oddziale Informatyzacji i Statystyki Oświatowej Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25095).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego informatyka w Oddziale Informatyzacji i Statystyki Oświatowej Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25095)

 

 

został wybrany:

Pan Paweł Szymala, zamieszkały w Rudzie Śląskiej

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer