27 lipca 2017

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Wydział Organizacyjno-Administracyjny – Katowice – nr ogłoszenia 12946 – zastępstwo)

 

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Zarządzania Organizacją  Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 12946 – na zastępstwo)  

 

została wybrana:

Pani Ewelina Oklińska, zamieszkała w Katowicach

 

Wicekurator Oświaty
mgr Jacek Szczotka