13 września 2017

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Oddział Logistyki i Programów Oświatowych – nr ogłoszenia 13682

 

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: inspektora w Oddziale Logistyki i Programów Oświatowych Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 13682 – na zastępstwo) – nabór został zakończony bez wyboru kandydata.

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer