16 października 2017

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Oddział Zarządzania Organizacją – nr ogłoszenia 15674 (zastępstwo)

 

Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: inspektora w Oddziale Zarządzania Organizacją  Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 15674 – na zastępstwo)

została wybrana:

Pani Martyna Gritner
zamieszkała w Chorzowie

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer