18 grudnia 2017

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Oddział Logistyki i Programów Oświatowych – nr ogłoszenia 16961 – zastępstwo)

Wynik naboru na stanowisko: inspektor w  Oddziale Logistyki i Programów Oświatowych Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (16961 – na zastępstwo).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Logistyki i Programów Oświatowych Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 16961 – na zastępstwo)

 

została wybrana:

Pani Anna Syryjczyk, zamieszkała w Łaziskach Górnych

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer