27 marca 2018

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Delegatura w Sosnowcu – nr ogłoszenia 22199

Wynik naboru na stanowisko inspektora w Delegaturze w Sosnowcu nr ogłoszenia 22199.


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Delegaturze w Sosnowcu  Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 22199)

 

została wybrana:

Pani Izabela Warzecha, zamieszkała w Sosnowcu

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer