17 maja 2018

Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista – samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych – nr ogłoszenia 25091

Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty – samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25091).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego specjalistysamodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 25091)

 

został wybrany:

Pan Krzysztof Lach, zamieszkały w Mysłowicach

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer