12 lipca 2018

Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista – inspektor ochrony danych osobowych (28379)


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego specjalisty – inspektora ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 28379) – oferty kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.

 

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer