5 grudnia 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy

Nazwa Wydziału:       Delegatura w Gliwicach

Nazwa stanowiska:  wizytator

Nr ogłoszenia: 17869

 

 

 

L. P.

 

 

NAZWISKO  IMIĘ

 

MIEJSCE  ZAMIESZKANIA

1 Kogowska – Piasecka Elżbieta Gliwice
2 Lechus Ewelina Przyszowice
3 Borkowska – Pankowska Ewa Rudno

 

 

WICEKURATOR OŚWIATY

         mgr Jacek Szczotka