15 maja 2018

Świętochłowice – konkurs na stanowisko dyrektora

1. Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach, ul. Szkolna 17

2. Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach, ul. Dr A. Bukowego 23.

Więcej informacji:

www.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl