12 czerwca 2018

Konkurs na stanowisko dyrektora – Zbrosławice – Kamieniec

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 Kamieniec, 42-674 Zbrosławice.


Szczegółowe informacje na stronie: bip.slaskie.pl