27 kwietnia 2018

Konkurs na stanowisko dyrektora w Cieszynie

1. Przedszkola nr 9 w Cieszynie,  43-400 Cieszyn ul. Bucewicza 25.

2. Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn Plac Wolności 7a.

3.  Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie, 43-400 Cieszyn
ul. Katowicka 68.

Treść ogloszenia