10 kwietnia 2018

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkoli w Cieszynie

1.    Przedszkola nr 8 w Cieszynie,  43-400 Cieszyn ul. B. Chrobrego 1.

2.    Przedszkola nr 16 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Bielska 75.

3.    Przedszkola nr 19 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Skrajna 5.

 Informacje o konkursach