9 listopada 2020

Zmiany w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne do działalności opiekuńczej dla dzieci od 9 listopada 2020 r.

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

Do pobrania:

Ponadto na stronie głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono baner „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, pod którym znajdują się m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.