12 października 2017

Zip-Zap 2017 – warsztaty z animacji językowej PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży na warsztaty z zakresu animacji językowej. Od października do grudnia 2017 roku PNWM zaprasza na warsztaty w siedmiu różnych miejscach i terminach do wyboru. Dodatkowo absolwenci warsztatów będą mogli wziąć udział w 3-dniowych warsztatach dla zaawansowanych, które odbędą się od 20 do 22 kwietnia 2018 roku w Görlitz.

Animacja językowa jest metodą wspierającą komunikację i integrację w grupie międzynarodowej. Umożliwia ona przełamanie barier językowych i wzbudza zainteresowanie językiem obcym. Ćwiczenia bazują na komunikacyjnych grach językowych, które pomagają otworzyć się dzieciom i młodzieży na język obcy.

Warsztaty skierowane są do aktywnych organizatorów polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży. W bieżącym roku PNWM oferuje warsztaty w następujących terminach i placówkach:

Polska

 • 5 października 2017 roku, Poznań (grupa PL)
  Stowarzyszenie Regionet, kontakt: Anna Cybulka, e-mail: anna@cybulka.net, tel.: +48/605105924 ;
 • od 27 do 29 października 2017 roku, Chocianów/Przemków (grupa PL/DE)
  Fundacja Vita regionem, kontakt: Dorota Kyc, e-mail: dorota.kyc@wp.pl, tel.: +48/76 8184 541;
 • od 23 do 26 listopada 2017 roku, Chełmno (grupa PL/DE)
  Animacja językowa a różnorodność, Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka, kontakt: Ewa Głodowska-Morawska, e-mail: motyka.torun@wp.pl, tel.: +48 504 269 854
 • od 1 do 2 grudnia 2017 roku, Kraków (grupa PL)
  Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, kontakt: Jacek Gazda, e-mail: gazda@schdw.org.pl, tel.: +48 12 4303 145.

Niemcy

 • od 24 do 25 października 2017 roku, Frankfurt nad Odrą (grupa PL/DE)
  Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA, kontakt: Agnieszka Jacob, e-mail: Jacob@euroregion-viadrina.eu, tel.: +49 3356659415;
 • 28 października 2017 roku, Trebnitz (grupa PL/DE)
  Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V., kontakt: Ilona Tkocz, e-mail: tkocz@schloss-trebnitz.de, tel.: +49 334 77 519 12;
 • 2 grudnia 2017 roku, Lipsk (grupa DE)
  Aktion West-Ost, kontakt: Alexandra Morozova, e-mail: alexandra.morozova@aktion-west-ost.de, tel.: +49 2114693195.

Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularza elektronicznego.