12 lutego 2021

Zgłaszanie zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022 – termin do 3 marca 2021 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych.


Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

  • III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-II branżowych szkół II stopnia, o których mowa w art.173 i nast. Ustawy wprowadzającej
  • III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • III-IV techników dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III trzyletnich szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, o których mowa w art.172 i nast. ustawy wprowadzającej

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej dyrektorzy szkół i placówek kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku powinni przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania znajdują się na stronie www.ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji jednocześnie przypomina o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” adaptacje.ore.edu.pl.