3 kwietnia 2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Dokumenty do pobrania:

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Rozp. zmieniające – egzamin gimnazjalny i maturalny

Rozp. zm. egzamin ósmoklasisty