10 stycznia 2020

Zaproszenie na szkolenie nt. projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 11.30-14.00

W trakcie szkolenia przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie zaprezentuje możliwości realizacji projektów dla szkół, zasady składania i rozliczania projektów, a przedstawiciele szkół przedstawią przykłady dobrych praktyk.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez platformę wymiany informacji ze szkołami – Panel dyrektora (SOK) w terminie do dnia 03 lutego 2020 r.