12 kwietnia 2019

Zaproszenie na szkolenie „Creating an inclusive classroom” w ramach programu Erasmus+ w dniach 18-23 maja 2019 roku w Bułgarii

Szkolenie „Creating an Inlusive classroom” – Bułgaria, 18-23 maja 2019 roku

Informacje od organizatora

Starting date of the event: 18/05/2019

Ending date of the event: 23/05/2019

Event venue: Sofia, Bulgaria

Working language: English

Number of places in total: approximately 40

Profile of participants:
Teachers and school staff from pre-school level to primary, secondary and special needs education, staff of non-government organizations and all those who are interested in creating a positive and inclusive environment where all children feel valued and all children can learn.

Themes and goals of the event:

The training goal is to improve the level of key competences and skills, related to professional profile of the participants, in particular through:
• Encourage a greater understanding of equality in educational settings and inclusive education.
• Exploring ways how to work with children with SEN in practice.
• Explore examples of how to develop suitable resources for students with different abilities
• Sharing experiences of inclusive education from different organizations
• Explore examples about classroom management strategies and how to create an inclusive environment
• Participation in educational visit to Inclusive center

The objectives are as follows:
• Provide participants with a theoretical framework of inclusive education in Bulgaria
• Develop the participants’ skills for working with children with additional needs
• Provide a space to participants for sharing experiences of inclusive education from different organizations
• Develop participants’ skills to create an inclusive environment and to use different classroom management strategies
• Develop participants’ ability to create their own suitable resources for students with different abilities
• Participation in educational visit to Inclusive center

Expected results:
• Increased awareness of a complex system to support children with SEN.
• Improved competences, linked to the participants’ professional profiles.
• Increased knowledge of different methods used in work with students with SEN and different abilities
• Increased knowledge of different ways how to meet the needs of children with SEN
• Increased creativity and motivation.
• Intercultural awareness

Informacje od FRSE

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia – do 17 kwietnia 2019 roku:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2f8d2725024360e6ef443882a0df5dac

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

 

Załączniki

Regulamin zwrotu kosztów podróży
Data: 2019-04-12, rozmiar: 80 KB