26 czerwca 2020

Zaproszenie na spotkanie „kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”

Data rozpoczęcia:

01.07.2020

Godzina rozpoczęcia:

11:00

Miejscowość:

ClickMeeting

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 1 lipca w godzinach 11.00-13.00 na platformie ClickMeeting (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, można dołączyć w dowolnym momencie w podanym przedziale czasowym. Poniższy link do rejestracji jest linkiem bezpośrednio do wydarzenia.)

W trakcie spotkania pracownicy Operatora Programu będą służyć Państwu swoim merytorycznym doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące projektów w ramach Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 – zarówno tych już dofinansowanych, jak również planowanych.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Kolejne spotkanie tego typu planowane jest na 15 lipca br.