6 marca 2018

Zaproszenie na seminarium programu Erasmus+ edukacja szkolna „S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”, organizowane w dniach 9-13.05.2018 w Miedzeszynie k. Warszawy

„S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”

 • Termin wydarzenia: 9-13.05.2018
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k.Warszawy
Termin zgłoszeń:
16 marca 2018 roku

Tematyka i cele

Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niską znajomość sposobu przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności do priorytetów programu Erasmus+.
Odpowiedzią na taką diagnozę jest cel szkolenia – wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół w procesie profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności planowania i realizacji międzynarodowych projektów w następujących obszarach:

 • wewnętrzna logika projektu;
 • jakość partnerstwa;
 • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia;
 • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy pięciu Narodowych Agencji: polskiej, włoskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej i słowackiej oraz wsparte przez trenerów będących ekspertami w dziedzinie planowania i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w grupach nad szkicami projektów dotyczących ich zainteresowań. Grupy będą miały możliwość wyboru tematów projektów ważnych dla nich z punktu widzenia reprezentowanych organizacji oraz społeczności lokalnych. Efektem szkolenia ma być wzrost liczby dobrych jakościowo partnerstw międzyszkolnych.

Program wydarzenia
9.05.2018

  • wieczorny przyjazd uczestników;
  • wzajemne poznanie się.

10.05.2018

  • wymiana oczekiwań i doświadczeń;
  • wewnętrzna logika projektu.

11.05.2018

  • jakość partnerstwa;
  • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia.

12.05.2018

  • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów;
  • ewaluacja szkolenia.

13.05.2018

  • wyjazd uczestników (po śniadaniu)

Oczekiwane rezultaty

  • poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności uczestników w zakresie planowania i zarządzania projektem;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające przygotować szkice wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja