19 lutego 2019

Zaproszenie na seminarium kontaktowe programu Erasmus+ edukacja szkolna „S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”, organizowane w dniach 22-26.05.2019 w Miedzeszynie k. Warszawy

 • Termin wydarzenia: 22-26.05.2019
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy
Termin zgłoszeń:
31 marca 2019 roku

Tematyka i cele

Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niski poziom umiejętności przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności do priorytetów programu Erasmus+.
Odpowiedzią na taką diagnozę jest cel szkolenia – wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół w procesie profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności planowania i realizacji międzynarodowych projektów w następujących obszarach:

 • wewnętrzna logika projektu;
 • jakość partnerstwa;
 • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia;
 • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy pięciu Narodowych Agencji: polskiej, włoskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej i słowackiej oraz wsparte przez trenerów będących ekspertami w dziedzinie planowania i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w grupach nad szkicami projektów dotyczących ich zainteresowań. Grupy będą miały możliwość wyboru tematów projektów ważnych dla nich z punktu widzenia reprezentowanych organizacji oraz społeczności lokalnych. Efektem szkolenia ma być wzrost liczby dobrych jakościowo partnerstw międzyszkolnych.

Program wydarzenia

22.05.2018

  • wieczorny przyjazd uczestników;
  • wzajemne poznanie się.

23.05.2018

  • wymiana oczekiwań i doświadczeń;
  • wewnętrzna logika projektu.

24.05.2018

  • jakość partnerstwa;
  • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia.

25.05.2018

  • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów;
  • ewaluacja szkolenia.

26.05.2018

  • wyjazd uczestników (po śniadaniu)

Oczekiwane rezultaty

  • poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności uczestników w zakresie planowania i zarządzania projektem;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające przygotować szkice wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych, zainteresowanych realizowaniem projektów w ramach programu Erasmus+ wykaz uprawnionych szkół i placówek w załączeniu
  • osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu pozwalającym na aktywny udział w wydarzeniu.

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2695

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/f043cd2e1589456ead99d0fd6c028eb0

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z załączonym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Załączniki