13 września 2019

Zaproszenie na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Konferencja odbędzie się 17 września br. o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w Centrum Nauki Kopernik. Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy.


Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl


Załącznik: Zaproszenie