12 września 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie Nauczyciel z POWER-em

KONKURS Nauczyciel z POWER-em

Ogólnopolski Konkurs Nauczyciel z POWER-em to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocję najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

Przedmiotem konkursu będą autorskie konspekty, scenariusze zajęć, programy edukacyjne, itp. powstałe w wyniku realizacji projektów mobilnościowych polskich instytucji biorących udział w PO WER obsługiwanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli różnych obszarów nauczania, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu POWER zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Celem konkurs jest:

  • zaprezentowanie najciekawszych narzędzi mogących usprawnić pracę nauczycieli w obrębie polskiego systemu edukacji;
  • identyfikację przykładów dobrych praktyk z danego obszaru nauczania;
  • wyłonienie najlepszych wypracowanych materiałów konkursowych mogących być inspiracją do tworzenia innowacyjnych metod nauczania przez innych nauczycieli;
  • innowacyjne upowszechnianie rezultatów realizowanych projektów oraz dbałość o ich trwałość.

Konkurs pokaże efekty realizowanych projektów w ramach PO WER w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, oraz ich wpływ na rozwój zawodowy nauczycieli i podniesienie jakości pracy szkoły.

Czas trwania konkursu:
Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2018
Zakończenie konkursu: październik 2018
Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2018

Konkurs „Nauczyciel z POWER-em” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
  3. REGULAMN KONKURSU

Osoby do kontaktu z FRSE:

POWER SE   
Dominik Dymowski tel. 22 46 31 659, e-mail: ddymowski@frse.org.pl

POWER VET  

Joanna Bazylak tel. 22 46 31 304, e-mail: jbazylak@frse.org.pl

Erasmus+ SE 

Lechosław Szafranek tel. 22 46 31 284, e-mail: lszafranek@frse.org.pl

Erasmus+ VET
Kinga Motysia tel. 22 46 31 283, e-mail: kmotysia@frse.org.pl