27 października 2020

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie prac naukowych „Odkrycia – Polska Edycja EUCYS”

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza do udziału w Konkursie UE dla Młodych Naukowców. EUCYS (European Union Contest for Young Scientists, czyli Konkurs UE dla Młodych Naukowców) to bardzo prestiżowa i wieloletnia już impreza, na której spotyka się uzdolniona młodzież z całego świata.


Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Do Konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Projekty mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Muszą jednak powstać przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów.

Informacje na temat konkursu i regulamin dostępny na stronach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci:
https://fundusz.org/
https://fundusz.org/konkurs/

Do udziału w EUCYS mogą się zgłosić bezpośrednio uczniowie, a dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@fundusz.org.

Termin nadsyłania prac do EUCYS 2021 mija 15 grudnia 2020 r.